Arhiva

Generacija ravnopravnih

Projekt “Generacija ravnopravnih” provodi se kroz niz edukativnih aktivnosti koje uključuju: ciklus edukativnih radionica u Industrijskoj strojarskoj školi u Zagrebu, te osposobljavanje za rad s mladima za studente_ice-volontere_ke, koji će razviti kompetencije za provedbu Programa Y u radu s partnerskom školom, ali i u svom budućem profesionalnom radu.

EquiTeens

Zajedno s partnerskim organizacijama Emancipator iz Nizozemske, Poika iz Austrije i Asocijacija XY iz Bosne i Hercegovine, Status M na projektu EquiTeens koji je usmjeren na promicanje rodne ravnopravnosti i nenasilnih odnosa. EquiTeens zalaže se za sprečavanje i iskorjenjivanje rodno uvjetovanog nasilja nad i među mlađim tinejdžerima promicanje rodne ravnopravnosti.

Men Care

Neravnopravna raspodjela poslova brige i kućanskih poslova jedan je od ključnih aspekata rodne neravnopravnosti. Žene u Hrvatskoj provode 2-3 puta više vremena od muškaraca na obavljanju neplaćenih poslova brige i kućanskih poslova. Hrvatska je među državama članicama EU u kojoj muškarci (očevi) najmanje koriste roditeljski dopust.

40

Projektu 4O u fokusu je rješavanju porasta nacionalizma i ksenofobije u Hrvatskoj osnaživanjem građana_ki, organizacija civilnog društva i donositelja odluka za prepoznavanje i suzbijanje diskriminacije i ksenofobije, odnosno promociju ljudskih prava. Projekt problemu pristupa holistički, otkrivanje uzroka i posljedica nacionalizma, istraživanje potreba OCD-ova; osvještavanje građana kampanjama za podizanje.