Kolektiv

Ured

Tamara Tokić, programska koordinatorica
Anamarija Sočo, programska koordinatorica, predsjednica
Elizabeta Matković, programska koordinatorica
Đurđica Krnjaić, voditeljica financija i administracije
Ivan Goletić, projektni koordinator, edukator

Edukatori_ce

Stipe Nogalo
Tomislav Jeleković
Jelena Nekvapil
Marina Mlakar
Matija Švaljek
Nika Keserović
Tin Frančić
Saša Preradović
Rajka Papić
Dragica Bojka-Gergorić
Lidija Vinković
Kristina Zorčec

Upravni odbor

Sanja Cesar
Gordana Šimunković
Zvjezdana Batković
Tomislav Jeleković
Stipe Nogalo