Naša odgovornost

ZALAŽEMO SE ZA PRAVA ŽENA I RODNU PRAVDU

Svjesni_e smo da se žene i djevojčice i dalje suočavaju s nasiljem i drugim rodno uvjetovanim nepravdama te kršenjima ljudskih i ženskih prava. Borimo se protiv toga transformacijom štetnih rodnih normi koje su u temelju rodno uvjetovanog nasilja i rodne nepravde. Cijenimo i sljedujemo povijesne borbe i postignuća feminističkih pokreta za prava žena.

Cijenimo i sljedujemo povijesne borbe i postignuća feminističkih pokreta za prava žena.

Radimo u savezništvu s drugim feminističkim organizacijama, mrežama i pokretima za prava žena. Poštujemo feminističko vodstvo, glasove i prostore. Podržavamo feminističke zahtjeve i političke agende. Težimo transformaciji neravnopravnih odnosa moći između rodova. Borimo se za oslobođenje žena, muškaraca i osoba drugih rodova od utjecaja restriktivnih rodnih i seksualnih normi.

PODRŽAVAMO INTERSEKCIONALNI FEMINIZAM

Težimo razumjeti kako se rodna neravnopravnost manifestira u odnosu na druge nepravde, kao što su homofobija, transfobija, rasizam, ableizam, ksenofobija ili diskriminacija na temelju dobi, socio-ekonomskog statusa, etničke ili vjerske pripadnosti. Svjesni_e smo da različite osobe različito doživljavaju opresiju, te da su neki ljudi istovremeno pogođeni na više načina. Nastojimo da naš rad usmjeravaju osobe koje su nerazmjerno pogođene raznim oblicima ugnjetavanja, diskriminacije i nepravde. Potičemo muškarce i dječake da istraže kako mogu podržati intersekcionalne feminističke ciljeve i postati aktivni dionici u borbi za društvenu pravdu. Svjesni_e smo da nisu svi muškarci i dječaci u istom položaju i da ne doživljavaju svi moć i privilegiju na isti način.

PODRŽAVAMO LJUDSKA PRAVA ZA SVE

Pridržavamo se načela Opće deklaracije UN-a o ljudskim pravima, Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, Konvencije UN-a o pravima djeteta te drugih nacionalnih i međunarodnih instrumenata o ljudskim pravima. Obvezujemo se zagovarati i držati vlade odgovornima da prepoznaju, štite i promiču ljudska prava za sve.

RADIMO NA OKONČANJU PATRIJARHATA

Prepoznajemo patrijarhat kao opresivni sustav koji utječe na sve ljude u svim društvima. Patrijarhat shvaćamo kao sustav koji podređuje žene muškarcima i koji kolektivno privilegira muškarce i dječake te im daje moć nad ženama, djevojkama i LGBTIQ+ osobama. Radimo na okončanju patrijarhalnih obrazaca iskorištavanja ljudi i planeta. Protivimo se ekstraktivnim ekonomskim modelima i radimo na okončanju njihove kontrole nad tijelima, zemljom i sredstvima za život. Težimo transformirati političke i društvene sustave privilegija i moći koji takve modele podržavaju.

VJERUJEMO U SPOSOBNOST MUŠKARACA I DJEČAKA DA AKTIVNO PODRŽAVAJU RODNU, DRUŠTVENU I KLIMATSKU PRAVDU

Vjerujemo da svi muškarci i dječaci mogu i moraju kritički razumjeti, odbaciti i prevladati nasilne, kontrolirajuće i ograničavajuće definicije muškosti. Težimo prevladati patrijarhalne prepreke kako bi muškarci i dječaci mogli u potpunosti razviti svoje kapacitete za empatiju, brigu i mir. Vjerujemo da svi muškarci i dječaci mogu i moraju djelovati za prava, zdravlje i dobrobit žena i djevojčica i drugih obespravljenih skupina. Shvaćamo da patrijarhat stavlja muškarce i dječake u privilegirani položaj, ali im istovremeno i šteti. Znamo da će svima, uključujući muškarcima i dječacima, biti bolje u svijetu rodne pravde i nenasilja.

VJERUJEMO DA PROMJENA MORA POČETI S NAMA SAMIMA

Svjesni_e smo da živimo unutar opresivnih sustava te smo njihov dio, a to znači da njihova transformacija podrazumijeva i transformaciju nas samih. Osobna transformacija duboko je isprepletena s društvenom promjenom. Promičemo stalnu refleksivnu praksu među muškarcima i dječacima kako bi bili svjesni sebe, drugih i sustava iz kojih proizlaze složeni društveni problemi. Svjesni_e smo štete nanesene patrijarhatom, rasizmom, etnocentrizmom, kapitalizmom, religijskim fundamentalizmom i njihovim međusobno povezanim opresijama. Otvaramo prostor za osobno i kolektivno iscjeljivanje –  brigu o sebi i kolektivnu brigu.

ODGOVORNI_E SMO ZA NAŠE RIJEČI, DJELA I ODLUKE

Svjesni_e smo da radimo s muškarcima i dječacima – privilegiranoj strani u opresivnom sustavu koji želimo promijeniti. Stoga uvijek moramo biti pažljivi kako ne bismo, namjerno ili nenamjerno, doprinijeli problemima koje nastojimo riješiti. Zato su nam kritika i povratna informacija dobrodošle. Obvezujemo se čuti ih, učiti i rasti iz njih te na njih odgovarati na odgovoran način. Nastojimo uvijek biti svjesni svoje moći i privilegija. Obvezujemo se slušati, konzultirati se i surađivati s feminističkim organizacijama i pokretima za prava žena, i raznim društvenim pokretima (LGBTIQ+, mladi, ekonomska i klimatska pravda, mir…). Imamo odgovornost prema osobama, zajednicama, organizacijama, partnerima i skupinama na koje su usmjereni ili na koje utječu naš rad, ponašanja, stavovi i prakse.