O nama

Mi smo mala organizacija s velikom misijom! Mijenjamo štetna očekivanja i norme o tome što znači “biti muškarac” u današnjem društvu. Borimo se za svijet u kojem svi dječaci i muškarci imaju priliku razviti svoje pune kapacitete za ljubav, empatiju, solidarnost i mir. Želimo svijet u kojem je normalno da dječaci i muškarci brinu o sebi i drugima. 

Želimo svijet u kojem niti jedan dječak ili muškarac nije izložen nasilju, ne tolerira nasilje niti koristi nasilje nad drugima. 

Vjerujemo da svi muškarci i dječaci mogu i moraju kritički razumjeti, odbaciti i prevladati nasilne, kontrolirajuće i ograničavajuće definicije muškosti. Vjerujemo da svi muškarci i dječaci mogu i moraju djelovati za prava, zdravlje i dobrobit žena i djevojčica i drugih obespravljenih skupina. Znamo da će svima, uključujući muškarcima i dječacima, biti bolje u svijetu rodne pravde i nenasilja. Mi u Statusu M mijenjamo svijet na bolje kroz osvještavanje i informiranje, edukaciju, umrežavanje i zagovaranje. Možete nas naći u lokalnim zajednicama i učionicama, na radnim mjestima, online, diljem Hrvatske i Europe. Na taj način stvaramo budućnost nenasilja, slobode, solidarnosti i pravde za sve.