VIJESTI

Posjetili smo udrugu MÄN iz Švedske

22/3/2023

Status M i naši vanjski suradnici i suradnice posjetili su Švedsku u sklopu studijske posjete. Deset sudionika_ca iz cijele Hrvatske je u periodu od 15. do 19. ožujka posjetilo Stockholm i partnersku organizaciju MÄN. Razmjena je kao cilj imala prikazati Švedski kontekst rada s očevima i načine na koje ih se uključuje u aktivno očinstvo.

Tijekom posjete sudionici_ce su posjetili Švedski parlament, Westander PR agenciju, Zdravstveni centar za majčinstvo – Mama mia Söder, otvorenu predškolu Luma, Švedsku agenciju za socijalno osiguranje i udrugu MÄN. Teme kojima su se bavile vezale su se za roditeljski i očinski dopust, metode rada s očevima, mjere poticanje očeva na aktivno uključivanje u odgoj i obrazovanje djece, politike i mjere koje potiču aktivno očinstvo te programe koje uključuju očeve. U sklopu razmjene sudionici_ce su sudjelovali na treningu za rad s očevima prema programu udruge MÄN.

Studijska posjeta održana je u sklopu ManCare Erasmus + projekta koji je financiran od strane Europske Unije.