VIJESTI

Posjetili smo YMCA Ireland u Corku

28/4/2023

Status M i naši volonteri_ke u sklopu studijske posjete posjetili su Irskoj. Deset sudionika_ca u periodu od 18. do 25. travnja upoznali su se s radom YMCA Ireland u Corku i njihovih partnerskih organizacija. Razmjena je kao cilj imala prikazati Irski kontekst rada s mladima i načine na koji možemo biti više uključeni u živote mladih.

Tijekom posjete sudionici_ce su se upoznali s radom organizacija: YMCA Ireland, OSS – Support services for Victims of Domestic Abuse Cork, MOVE Cork – Men Overcoming Violence, Sexual Violence Centre i Sveučilišta u Corku. Teme o kojima su razgovarali vezali su se za: uređenje prostora za mlade, aktivnosti kreativnog izražavanja, prevencijske i resocijalizacijske programe rada na teme rodno uvjetovanog nasilja, svakodnevne aktivnosti s mladima te kompetencije za rad s mladima.

Europska unija u okviru Erasmus+ projekta sufinancirala je studijski posjet.