Generacija ravnopravnih

Projekt “Generacija ravnopravnih” provodi se kroz niz edukativnih aktivnosti koje uključuju: ciklus edukativnih radionica u Industrijskoj strojarskoj školi, Školi za montažu instalacija i metalnih konstrukcija, Športskoj gimnaziji te Osnovnoj školi Gustava Krkleca u Zagrebu, kao i osposobljavanje za rad s mladima za studente_ice-volontere_ke, koji će razviti kompetencije za provedbu Programa Y u radu s partnerskim školama, ali i u svom budućem profesionalnom radu.

Izravni rad s učenicima kao i osposobljavanje za rad s mladima temelji se na inovativnoj i dokazano učinkovitoj i od strane Ministarstva verificiranoj metodologiji Programa Y – Mladi – Inovativni pristupi prevenciji rodno uvjetovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova mladića i djevojaka, koja koristi rodno transformativni pristup kao alat za borbu protiv nasilja nad ženama i među vršnjacima.

CILJEVI PROJEKTA

— doprinijeti socijalnoj uključenosti mladih;
— doprinijeti smanjenju nasilnih, štetnih i rizičnih ponašanja mladih kroz obrazovne aktivnosti mladića.

 

O PROJEKTU

Trajanje: 13. 10. 2022. – 31. 8. 2023.
Nositelj projekta: Status M
Partneri: Industrijska strojarska škola, Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija, Športska gimnazija i Osnovna škola Gustava Krkleca
Financijska potpora: Ministarstvo znanosti i obrazovanja (86.666,67 kn/11.502,64 eur)