X Men

Izloženost djece i mladih nasilju može dovesti do normalizacije nasilnog ponašanja, uključujući normalizaciju rodno uvjetovanog nasilja te mnoštva problema s mentalnim zdravljem, ali može i utjecati na pribjegavanje nasilju u odrasloj dobi. 

Ta je veza između izloženosti mladića i djevojaka nasilju i međugeneracijskog prijenosa nasilja utvrđena.

Isto tako, na nasilje često utječe i institucionalni kontekst. Iako se nasilje pojavljuje u (gotovo) svim sferama društva tijekom adolescencije (12-18 godina), ono može biti potencirano u određenim ustanovama poput odgojnih zavoda, maloljetničkih zatvora ili izbjegličkih kampova gdje je rizik od izloženosti nasilju znatno veći nego drugdje.

Većina tih mjesta hijerarhijski su uređene institucije te su zatvorene od vanjskog svijeta, čime se predstavljaju kao izazov trenutnim strategijama za promicanje rodne ravnopravnosti. Štoviše, pandemija virusa COVID-19 zaoštrila je postojeće rodne i društvene nejednakosti i imala nerazmjerno negativan učinak na žene i djecu, posebice one koji su već bili u ranjivoj situaciji (npr. djeca s invaliditetom, djeca u siromaštvu, djeca u migraciji).

Uzimajući to u obzir, projekt X-MEN – Masculinities, Empathy, Non-violence bavi se promicanje nenasilne muškosti i razvojem strategija koje razbijaju cikluse nasilja, pridonoseći tako održivoj sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji nasilja, istodobno razvijajući alate i intervencije kojima je cilj smanjiti rodno uvjetovano nasilje i promicati rodnu ravnopravnost.

 

CILJEVI PROJEKTA

— Promovirati nenasilne maskulinitete i razviti strategije koje prekidaju cikluse nasilja i doprinose održivoj sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji
— Izraditi alate i intervencije koje imaju za cilj smanjenje rodno uvjetovanog nasilja i promicanje rodne ravnopravnosti kod mladih u riziku (mladi migranti i počinitelji kaznenih djela i prekršaja).

 

O PROJEKTU

Trajanje: 1.1.2022. – 31.12.2023.
Nositelj projekta: Centro de Estudos Sociais (Portugal)
Partneri: Status M (Hrvatska), Fundación Cepaim (Španjolska), vzw ZIJN – Beweging tegen Geweld / MoveMen (Belgija)
Financijska potpora: Ukupna vrijednost projekta 628.612,16 EUR, sufinancirano sredstvima Europske unije kroz program Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti (CERV) u ukupnom iznosu od 565.750,94 EUR