Što radimo

SPRJEČAVAMO NASILJE

Mnoge osobe u Hrvatskoj doživljavaju nasilje – u obitelji, u vezi, u školi, na radnom mjestu, na ulici. Muškarci i dječaci su predominantno najčešći počinitelji nasilja nad ženama i djevojčicama, LGBTIQ+ osobama, ali i nad drugim muškarcima i dječacima. Nasilje je snažno povezano s društvenim očekivanjima i normama o tome što znači “biti muškarac”. Problem nasilja je problem muškaraca i počinje s načinom na koji odgajamo dječake. 

Problem nasilja je problem muškaraca i počinje s načinom na koji odgajamo dječake.

Mi u Statusu M radimo na prevenciji nasilja s djecom i mladima, osobito s dječacima i mladićima, koristeći međunarodno priznatu i dokazano učinkovitu metodologiju. Ona se temelji na transformaciji štetnih rodnih normi koje opravdavaju, toleriraju i potiču nasilno ponašanje. U školama, učeničkim domovima, odgojnim zavodima i lokalnim zajednicama provodimo preventivne programe koje kontinuirano usavršavamo kako bi bili što bolje prilagođeni potrebama grupa s kojima radimo. Također radimo na podizanju javne svijesti i zagovaranju prema donositeljima odluka s ciljem unapređenja politika i praksi u području prevencije nasilja.

PROMIČEMO BRIGU

Ne postoji aktivnost koja nas više određuje ljudskim bićima od brige. Ona je srž naše ljudskosti. Ipak, briga i skrb nevidljive su i duboko podcijenjene u našem društvu, a to je u velikoj mjeri rodno uvjetovano. Poslovi brige i skrbi, bilo plaćeni ili neplaćeni, tradicionalno se smatraju ženskom domenom. 

Mi u Statusu M vjerujemo da je briga univerzalna ljudska vrijednost i radimo na tome da odgovornost za brigu bude ravnopravno raspodijeljena među svima. Naši programi potiču dječake i muškarce da preuzmu aktivnu ulogu u tom području, bilo da se radi o brizi za djecu ili članove obitelji, obavljanju kućanskih poslova, sudjelovanju u profesijama u sektoru brige, skrbi, zdravlja i obrazovanja ili brizi za lokalnu zajednicu i planet. Osobito smo fokusirani_e na rad s očevima i budućim očevima jer je ravnopravna podjela roditeljskih obveza važna ne samo za dobrobit pojedinačnih obitelji već i za stvaranje pravednog i brižnog društva.

MIJENJAMO NORME

Od samog rođenja, okolina i društvo snažno oblikuju naš identitet. Pred dječake i muškarce postavlja se, od strane roditelja, obitelji, vršnjaka, medija, obrazovnog sustava i drugih društvenih aktera, niz očekivanja o tome kakvi bi trebali biti, što bi trebali raditi, kako bi se trebali ponašati, kako bi se trebali osjećati i odnositi prema drugima. Tako od malih nogu čujemo poruke da “dečki nikad ne plaču”, da “pravi frajer uvijek zna gdje i s kim je njegova djevojka” ili da “gejevi nisu pravi muškarci” i slično. Takve rodne norme kontroliraju i ograničavaju dječake i muškarce i često vode nasilju i destruktivnom ponašanju.

Mi u Statusu M mijenjamo stereotipe i norme o muškosti koji ograničavaju dječake i muškarce. Želimo proširiti definiciju onoga što dječaci i muškarci mogu biti. Naši programi potiču dječake i muškarce na kritičko razumijevanje i propitivanje društvenih normi o muškosti, rodu, identitetima i seksualnosti, kako bi mogli sami za sebe donijeti najbolje odluke o tome kakvi muškarci žele biti. Kroz edukativne i refleksivne aktivnosti u zajednici i podizanje javne svijesti, gradimo društvo u kojem dječaci i muškarci mogu izraziti emocije, zatražiti pomoć, biti brižni i izgraditi svoj identitet bez okvira i prisile.